Verzekering


Deelnemers aan de Ride for the Roses rijden een bijzondere tocht. Als organisatie nemen wij alle mogelijke maatregelen om risico’s te beperken. Wij stellen hoge veiligheidseisen aan de route en doen er alles aan om veiligheidsrisico’s onderweg te beperken en te voorkomen. Desondanks kan er altijd wat gebeuren en dan is het belangrijk om goed verzekerd te zijn.

Als deelnemer aan sport- en spelevenementen is deelname op eigen risico, dit geldt ook bij de Ride for the Roses. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. De deelnemer is verantwoordelijk voor schade aan zichzelf derden, maar ook voor diefstal en schade aan materiele zaken. Deelnemers hebben zich conform het reglement verplicht hiervoor zelf te verzekeren. 

Het kan voorkomen dat, verzekeringen niet willen uitkeren, omdat het een specifieke sportsituatie betreft. Deelnemers moeten er dus voor zorgen dat ze voor deelname aan de Ride for the Roses op de hoogte zijn van hun polisvoorwaarden.

Naast de reguliere verzekering kan de deelnemer ook een aanvullende verzekering afsluiten. Zo kunnen deelnemers een doorlopende ongevallenverzekering of een specifieke verzekering voor hun fiets afsluiten. Ze zijn dan gedurende het hele jaar verzekerd. Deze verzekeringen kunnen bij diverse verzekeraars afgesloten worden.

Als deelnemeer willen we je ook attenderen op de volgende mogelijkheid: 
 

NTFU Dagverzekering

Met de Dagverzekering ben je tijdens een, door de NTFU goedgekeurd, fietsevenement verzekerd tegen schade aan je fiets tot een maximum bedrag van € 750,-. Deze unieke verzekering kost je slechts € 4,50 per evenement.
Kijk hier voor meer informatie en om een NTFU Dagverzekering af te sluiten.

In het aanvraagformulier van de NTFU wordt gevraagd naar de tocht waaraan je deelneemt. Selecter de juiste datum (9 september 2018) en vervolgens kies je bij toertocht 'Ride for the Roses'

Tip: NTFU leden zijn normaliter reeds verzekerd via de eigen club (mits NTFU aangesloten). Je kunt bij je verenging voor de zekerheid nagaan of je nog een aparte verzekering dient af te sluiten.


NB: het afsluiten van een (dag)verzekering dient door de deelnemer zelf te gebeuren en is voor eigen rekening. Wellicht ten overvloede: deelname aan de Ride for the Roses geschiedt op eigen risico (zie ook reglement).