Organisatie


Algemene gegevens
Adres: Postbus 88, 2120 AB Bennebroek
Telefoon: 06 - 27 47 39 73 (ook via Whats app bereikbaar)
Email: info@ridefortheroses.nl
Website: www.ridefortheroses.nl
Facebook: www.facebook.com/RidefortheRoses.nl
Twitter: #RftRnl / @RftRnl 


Inschrijfnummer K.V.K.: 33303284
IBAN rekeningnummer: NL24RABO0143703765

LET OP: Wil je een deelnemer, wielerploeg of bedrijf steunen met een donatie, doe dit dan direct op hun eigen pagina en niet naar bovenstaand rekeningnummer! Donaties op bovenstaand rekeningnummer worden niet zichtbaar op de website en dit kunnen wij ook achteraf niet meer toevoegen. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met de organisatie via bovenstaande contactgegevens. 


Bestuur

De stichting Ride for the Roses kent een landelijk bestuur bestaande uit:

  • F. Doeleman - voorzitter
  • K. Boering - penningmeester
  • E. Romijn - bestuurslid, marketing, sponsoring en communicatie
  • G. Kok - bestuurslid, partnerships

Organisatie

De organisatie van de Ride for the Roses is in handen van:

Radiante Sport
Projectteam: Gert-Jan Pruijn, Linda Griët, Wim van der Zwaag, Jacques van Oortmerssen, Martijn van Dijk, Kjeld Laarhuis en Heleen Tombrock.
www.radiantesport.nl 

Het postadres van Stichting Ride for the Roses is:
Postbus 88
2120 AB Bennebroek
 

Lokale organisatie

Het landelijk bestuur wordt elk jaar versterkt met een lokale vrijwilligersorganisatie, bestaande uit een aantal werkgroepen, die samen met Radiante Sport de Ride for the Roses in de desbetreffende plaats organiseert. Interesse? Stuur een mail naar info@ridefortheroses.nl.

 

Jaarrekeningen

De Stichting Ride for the Roses beschikt over de ANBI-status (RSIN / fiscaal nummer 8074.54.436). Dit betekent dat de Stichting Ride for the Roses zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen belang en dat zij geen winstoogmerk heeft. Bestuurders van de stichting voldoen aan integriteitseisen, het vermogen van de stichting is strikt gescheiden van dat van bestuursleden en bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. De Stichting Ride for the Roses publiceert haar jaarverslag op de website www.ridefortheroses.nl, neemt daarin altijd een actuele beleidsparagraaf op en het bestuur bewaakt de redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
 
De Stichting Ride for the Roses heeft niet zelf het CBF-keurmerk, maar onderschrijft wel de uitgangspunten van dit keurmerk voor Goede Doelen, in het verlengde van de voorwaarden die verband houden met de ANBI-status.
De Stichting Ride for the Roses is zich er zeer van bewust te werken met geld van de Nederlandse bevolking. Om duidelijk te maken wat er met dat geld gebeurt, geeft het bestuur jaarlijks het officiële jaarverslag (met daarin bestuursverslag en jaarrekening) uit, dat op de website van de Ride for the Roses wordt gepubliceerd (zie onderstaand).
 
De jaarverslagen worden opgemaakt door een accountant en afgestemd met KWF Kankerbestrijding. Beiden met het oog op transparantie en het nastreven van een organisatiebeleid gericht op het bereiken van ons doel: strijden tegen kanker door zoveel mogelijk geld op te halen voor KWF Kankerbestrijding.
 
Als er vragen zijn over bovenstaande informatie en/of de jaarrekeningen, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Wij zijn altijd bereid om vragen, daar waar mogelijk, te beantwoorden.
 

Jaarrekening 2012
Jaarrekening 2013
Jaarrekening 2014
Jaarrekening 2015
Jaarrekening 2016
Jaarrekening 2017

 

Overig

De Stichting Ride for the Roses is zich bewust van de rol van gedrag, gewoonten en activiteiten van individuen en/of organisaties op het vlak van bijvoorbeeld roken, alcohol en medicijnen, met name uiteraard ook vanwege het verband met kanker(bestrijding). Het bestuur van de Stichting Ride for the Roses heeft besloten om in deze kwesties het beleid van KWF Kankerbestrijding te volgen. Het gevolgde beleid van KWF Kankerbestrijding ten aanzien van onderwerpen tref je hier.Vragen?

Voor vragen over de organisatie van de Ride for the Roses kun je contact opnemen via info@ridefortheroses.nl.