Side Events | Ride for the Roses


Gedurende het hele jaar worden zogenaamde "Side Events" en "Acties" georganiseerd. Side Events dragen bij aan de promotie en bekendheid van de Ride for the Roses en zij genereren ook bijdragen voor het totale resultaat van de Ride. Er zijn Landelijke Side Events en Lokale Side Events.

 

Landelijke Side Events

Landelijke side events zijn evenementen die in heel Nederland (kunnen) worden georganiseerd en waarvan de opbrengst wordt toegevoegd aan de totale opbrengst van de Ride for the Roses. Ze dragen daarmee bij aan bijdrage aan KWF Kankerbestrijding. Deze Side Events hebben een formeel samenwerkingsverband met de Stichting Ride for the Roses. In enkele gevallen betreft dit wielerevenementen in gemeenten/regio's waar de Ride in het verleden is georganiseerd.
 

Bekijk alle landelijke Side Events »

 

Lokale Side Events

Lokale side events zijn acties (evenementen, activiteiten, inzamelingen, etc.) die worden georganiseerd in de regio waarin de eerstvolgende editie van de Ride for the Roses wordt verreden. De lokale side events hebben als doel de Ride for the Roses regionaal te promoten. Niet alle lokale side events genereren een financiële bijdrage voor het goede doel. Waar dit wel van toepassing is, wordt de opbrengst toegevoegd aan de totale opbrengst van de Ride for the Roses.

Wat is de bedoeling van de lokale side events?
Ben je een (sport) vereniging, organisator van een festival/feestweek, (horeca) ondernemer en wil je iets doen voor het goede doel? Wij komen graag met jou in contact! Wij hebben allerlei leuk promotie materiaal beschikbaar en komen de Ride for the Roses graag presenteren. Kortom; wij verbinden ons goede doel graag aan jouw evenement!
 
Je kunt ons helpen bijvoorbeeld door het:

  • Plaatsen van onze banner op je website
  • Verspreiden van folders, ophangen van posters
  • Aandacht geven aan het evenement in de nieuwsbrief
  • Het verbinden van dit goede doel aan je (sport) evenement(en)
  • Presenteren door ons van de Ride for the Roses tijdens je bijeenkomst

Side events 2016


Bekijk alle Landelijke Side Events 2016 »