Algemene voorwaarden

Per 10-01-2023

Het is bij jou, I Care Producties en KWF Kankerbestrijding bekend dat er tijdens de Ride for the Roses overheidsmaatregelen gelden in het kader van COVID-19. Tijdens het Evenement doen wij er alles aan om zo’n veilig mogelijke (werk)situatie te creëren. Daarom  hanteren wij ook tijdens het evenement de richtlijnen van de overheid en het RIVM. Daarnaast treffen wij tijdens de Ride for the Roses soms extra maatregelen op locatie om jullie en onze veiligheid te waarborgen. Ook zal er op locatie indien nodig een Health & Safety Manager aanwezig zijn om tijdens de Ride for the Roses alle maatregelen met betrekking tot COVID-19 in de gaten te houden. 

Om jouw veiligheid zo goed mogelijk te kunnen waarborgen vragen wij jou te allen tijde de aanwijzingen en adviezen van onze medewerkers en vrijwilligers op te volgen.

Wij treffen de benodigde voorzorgsmaatregelen om de Ride for the Roses zo veilig mogelijk te laten verlopen. De verantwoordelijkheid voor jouw gezondheid en handelen ligt echter te allen tijde bij jezelf. Mocht je tijdens of na de Ride for the Roses onverhoopt toch ziek c.q. besmet met COVID-19 worden, zijn ICP en KWF niet aansprakelijk voor mogelijke schade (waaronder letsel en/of zaakschade en/of immateriële schade en/of gederfde inkomsten) ten gevolge van jouw deelname aan de Ride for the Roses. Je doet mee voor eigen rekening en risico.

Wanneer je voor aanvang van de Ride for the Roses positief getest wordt op COVID-19, last hebt van koorts, of andere door de RIVM gestelde symptomen of je in volgens de op dat moment geldende richtlijnen in quarantaine moet, is deelname aan de Ride for the Roses voor jou uitgesloten. Wanneer deelname aan de Ride for the Roses voor jou niet mogelijk blijkt te zijn, heb je geen recht op uitbetaling van enigerlei (schade)vergoeding. Daarnaast vindt er geen restitutie plaats van inschrijfgeld en de op de actieplatform gestorte donaties. Je inschrijfgeld en de donaties worden beschouwd als een donatie en komen ten goede aan de doelstellingen van KWF Kankerbestrijding.