De versnelling

Waarom we fietsen.

Om een versnelling in kankeronderzoek teweeg te brengen.

Elke dag nemen families afscheid van hun geliefden. Daar moet verandering in komen. En wel snel.

Want iedereen verdient een morgen. Zodat kinderen kunnen opgroeien met hun ouders, grootouders, ooms en tantes. Zodat families niet meer verscheurd worden door het verdriet dat kanker met zich meebrengt. Verdriet, dat nu nog te vaak, te veel voorkomt.

Elke euro die een deelnemer ophaalt draagt direct bij projecten die een versnelling teweeg brengen in onderzoek naar kanker. De Ride for the Roses heeft sinds haar oprichting in 1998 al meer dan 15 miljoen euro opgehaald voor kankeronderzoek.

De volgende projecten hopen we dit jaar te kunnen financieren met de opbrengsten van de Ride for the Roses. Ook jij kunt daaraan bijdragen!

Doneer

Project onderzoek 1

Bewegende organen & protonenbestraling

Projectleider:
dr. Antje Knopf - Groningen


Sinds 2018 kunnen patiënten in Groningen terecht voor bestraling met protonen. Dat is een nieuwe manier van bestralen die de belofte van preciezer bestralen en minder bijwerkingen met zich meedraagt. De meerwaarde van protonenbestraling is het grootst bij tumoren die in gebieden liggen waar gezond weefsel in de buurt ligt dat je zo min mogelijk wil raken. Denk aan tumoren in de hersenen, of een borsttumor die recht voor het hart ligt. In dit project richt onderzoeker Antje Knopf zich op bestraling van bewegende tumoren. Zo zorgt de ademhaling ervoor dat de borstkas continu heen en weer gaat; hoe kun je de protonenbestraling zo aanpassen dat er een zo groot mogelijke dosis bestraling op de tumor terechtkomt en zo min mogelijk op gezond weefsel in de borstkas? Dat zoekt zij uit met behulp van rekenkundige modellen, op basis waarvan behandelplannen kunnen worden aangepast. 

Project onderzoek 2

Fundamenteel leukemieonderzoek

Projectleider:
prof. Gerald de Haan - Groningen


In project (12621) onderzoekt prof. Gerald de Haan het eiwit CBX7.

Dit eiwit onderdrukt signalen die ervoor zorgen dat bloedstamcellen normaliter uitrijpen tot functionele bloedcellen. Doordat deze cellen nu niet uitrijpen, blijven ze in een primitief stadium, kunnen ze gaan woekeren, en uitgroeien tot leukemie. De Haan en zijn team onderzoeken in het laboratorium of het mogelijk is om de remmende werking van CBX7 (en het ontstaan van leukemie) tegen te gaan.