De versnelling

Waarom we fietsen.

Om een versnelling in kankeronderzoek teweeg te brengen.

Elke dag nemen families afscheid van hun geliefden. Daar moet verandering in komen. En wel snel.

Want iedereen verdient een morgen. Zodat kinderen kunnen opgroeien met hun ouders, grootouders, ooms en tantes. Zodat families niet meer verscheurd worden door het verdriet dat kanker met zich meebrengt. Verdriet, dat nu nog te vaak, te veel voorkomt.

Elke euro die een deelnemer ophaalt draagt direct bij projecten die een versnelling teweeg brengen in onderzoek naar kanker. De Ride for the Roses heeft sinds haar oprichting in 1998 al meer dan €15 miljoen opgehaald voor kankeronderzoek.

Het volgende project hopen we dit jaar te kunnen financieren met de opbrengsten van de Ride for the Roses:

Project Onderzoek 1

Implementatie van geïndividualiseerd doseren van orale doelgerichte therapie bij de behandeling van kanker

dr. Ingrid Desar - Radboudumc

Projectbudget: €683,113.70

Bij de behandeling van kanker wordt al jaren gestreefd naar een behandeling op maat. Dit is nodig ook, want geen tumor is hetzelfde. Hoewel nieuwe medicijnen inderdaad steeds meer gericht zijn op kankercellen – en gezonde cellen met rust laten – wordt er bij het voorschrijven van medicatie nog veel volgens een ‘one size fits all’-principe gewerkt, zonder rekening te houden met leeftijd, gewicht, andere medicatie, invloeden van voedsel en kenmerken van de tumor. Uit vooronderzoek blijkt dat bij zo’n standaarddosis in amper de helft van de patiënten het medicijn het juiste bloedgehalte wordt bereikt. Daardoor ligt zowel onder- als overbehandeling op de loer.

In dit nationale onderzoek werken oncologen en ziekenhuisapothekers uit diverse ziekenhuizen samen om hier iets aan te veranderen. Daarbij wordt getracht om voor een grote groep patiënten individueel de juiste dosis te berekenen en te controleren of dit in de praktijk klopt. De werkwijze om tot die optimale dosis te komen wordt vervolgens goed gedocumenteerd zodat patiënten in de toekomst hiervan kunnen profiteren. Zo hopen de onderzoekers de daadwerkelijke realisatie van een behandeling op maat te versnellen.