Deelnemersreglement

Per 23-03-2020


Super dat je deelneemt aan Ride for the Roses en in actie wilt komen voor KWF Kankerbestrijding.

Inschrijfgeld en donaties
Inschrijfgeld en donaties zijn niet restitueerbaar. Dus word je bijvoorbeeld ziek of heb je geen zin meer? Dan kun je het inschrijfgeld niet terugvragen. Ook als de Ride for the Roses op grond van uitzonderlijke omstandigheden, waaronder, maar niet beperkt tot, weeromstandigheden en (lokale) overheidsbesluiten, niet door kan gaan, vindt er geen restitutie plaats van inschrijfgeld en de op de actieplatform gestorte donaties. Je inschrijfgeld en de donaties worden beschouwd als een donatie en komen ten goede aan de doelstellingen van KWF.

Wijzigingen in deelnemersreglement
Per 23-03-2020 behoudt KWF zich het recht voor het deelnemersreglement van tijd tot tijd te wijzigen. Het laatst gewijzigde deelnemersreglement is dan van toepassing voor alle gevallen. Als je bezwaar tegen een gewijzigde voorwaarde hebt, kan dat beroep slechts slagen als de voorwaarde die je bezwaarlijk vindt, onredelijk is. Heb je je vóór 23 maart 2020 ingeschreven? Dan gelden de oude voorwaarden voor jou. Je kunt de oude voorwaarden opvragen via ridefortheroses@kwf.nl.

Veiligheid op de fiets
Veiligheid vinden wij belangrijk en daarom is het verplicht een helm te dragen bij de 100 km route.Geef duidelijk richting aan en zorg dat je op de hoogte bent van tekens die andere fietsers geven en geef deze door. We adviseren je de volgende pagina te bekijken van Copyright Slimmerfietsen.nl - 2016: https://slimmerfietsen.nl/signalen/. Je doet mee op eigen risico. 

Jouw actie

 • Ride for the Roses is een actie van KWF Kankerbestrijding. Door mee te fietsen verwachten we ook dat je geld ophaalt voor KWF. Er is geen minimum om jouw deelname te garanderen.
 • Je staat achter de doelstellingen van KWF en je bent gemotiveerd om een bijdrage te leveren aan de doelstelling. KWF financiert onderzoek naar kanker en geeft voorlichting.
 • We begrijpen dat je soms kosten maakt voor je actie. Zorg er voor dat deze kosten transparant zijn, zodat niemand daar over hoeft te twijfelen. Voordat je geld stort op je actiepagina, haal je daar je eventuele kosten vanaf. Helaas kunnen wij dat achteraf niet aan je terugstorten.
 • KWF behoudt zich het recht voor een actie of evenement van haar platform/website te verwijderen indien zij dat nodig acht.
  KWF zal met grote zorgvuldigheid je persoonsgegevens verwerken conform ons privacy statement
 • Afhankelijk van de impact en/of de grootte van je actie of evenement stellen wij een overeenkomst met je op.

Overige bepalingen voor jouw actie

 • Roken: KWF wil vanwege haar anti-rookbeleid en de duidelijke relatie die er is tussen roken en kanker nooit in verband worden gebracht met de tabaksindustrie. Je betrekt binnen het kader van je activiteiten dan ook geen organisaties opererend in de tabaksindustrie. Ook probeer je jouw actie/evenement als niet-roken activiteit neer te zetten. Ride for the Roses is een rookvrij evenement.
 • Farmaceutische industrie: als je, op welke manier dan ook, organisaties die opereren binnen de farmaceutische industrie bij jouw activiteiten betrekt, dan is altijd overleg met KWF nodig. Ook bij samenwerking met de cosmetische industrie is terughoudendheid geboden. Overleg bij twijfel met KWF.
 • Alternatieve geneeswijzen: samenwerking met personen of instellingen op het terrein van alternatieve geneeswijzen is niet wenselijk, overleg met je KWF-contactpersoon is noodzakelijk.
 • Alcohol: gezien de tegenstrijdige belangen (alcoholpromotie vanuit de industrie versus alcoholmatiging vanuit KWF) wordt er vanuit KWF niet samengewerkt met de alcoholindustrie.
 • Wanneer jouw actie of evenement mede-gesponsord wordt door de alcoholindustrie (zoals veel muziekevenementen) dan ligt die verantwoordelijkheid bij jou en niet bij KWF Kankerbestrijding. De afspraak is dat het logo nooit naast een uiting van een alcoholfabrikant komt te staan. Er kan geen directe relatie worden gelegd tussen de alcoholindustrie en KWF. Informeer altijd je contactpersoon binnen KWF.
 • Gevaarlijke (chemische) stoffen: vanuit KWF is het niet wenselijk samen te werken met de (petro)chemische industrie. Veel bedrijven werken met kankerverwekkende stoffen. Informeer bij twijfel bij je contactpersoon van KWF.
 • Voeding: KWF hanteert de stelregel dat er geen gezond of ongezond voedingsmiddel bestaat maar dat er slechts een (on)gezond voedingspatroon is. Samenwerking met de voedingsindustrie bevindt zich in de meeste gevallen in een grijs gebied, waar KWF liever buiten wordt gelaten. Let er daarom op dat je het logo nooit bij dat van een voedingsproduct plaatst. Wat wel kan is sponsoring door bijvoorbeeld de groenteman, the Greenery etc.
 • Overig: naast bovenstaande categorieën is er nog een aantal zaken waar KWF Kankerbestrijding om uiteenlopende redenen liever niet mee samenwerkt. Het gaat om de seksindustrie, de tattoo- en piercingindustrie, de wapenindustrie, uitbuiting van kinderen en vrouwen, extreme politieke bewegingen en alle vormen van discriminatie.