Vrijwilligersreglement

Vrijwilligers-reglement

Per 10-01-2023

Super dat je als vrijwilliger aan de slag gaat voor Ride for the Roses en in actie wilt komen voor KWF Kankerbestrijding! Neem voordat je start de onderstaande spelregels even goed door:

Spelregels
Ik zet mij in als vrijwilliger van I Care Producties en ik verklaar hierbij geheel achter de doelstellingen van het evenement te staan en heb de wil die doelstelling te realiseren door bij te dragen met mijn inzet.

Ik houd bij de uitvoer van mijn taken rekening met de doelstellingen van KWF, het evenement en met de uitgangspunten van een gezonde leefstijl. Klinkt niet gek toch?!

I Care Producties zal met grote zorgvuldigheid je persoonsgegevens verwerken conform ons privacy statement. Dit kun je raadplegen op de website.

Als vrijwilliger zet jij je vrijwillig in en dat betekent dat er geen financiële beloning plaats zal vinden. Jouw vrijwillige inzet is van groot belang!

We sluiten daarom met elkaar geen arbeidsovereenkomst in de zin van het Burgerlijk Wetboek en jouw inzet is geen dienstbetrekking in de zin van de Ziektewet.

Tijdens de uitvoering van je werkzaamheden mag je rekenen op voldoende begeleiding vanuit I Care Producties. We stemmen graag met je af wat je precies gaat doen en wat jij van ons en wij van jou kunnen verwachten.

I Care Producties heeft een aansprakelijkheid- en een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Je  kan hierop beroep  doen indien je kan aantonen dat de schade is voorgevallen gedurende de tijd waarin je voor I Care Producties taken verrichtte en indien er geen sprake is van grove nalatigheid door jou als vrijwilliger, bij het ontstaan van de schade.

Overige bepalingen
Roken: I Care Producties wil vanwege haar anti-rookbeleid en de duidelijke relatie die er is tussen roken en kanker nooit in verband worden gebracht met de tabaksindustrie. In verband met de voorbeeldfunctie van I Care Producties is het niet toegestaan om te roken tijdens de uitvoer van je taken.

Alcohol: gezien de tegenstrijdige belangen (alcoholpromotie vanuit de industrie versus alcoholmatiging vanuit KWF) is het veboden tijdens de uitvoer van jouw werkzaamheden alcohol te nuttigen.