Vrijwilligersreglement

Super dat je als vrijwilliger aan de slag gaat voor Ride for the Roses en in actie wilt komen voor KWF Kankerbestrijding! Neem voordat je start de onderstaande spelregels even goed door:

Spelregels
Ik zet mij in als vrijwilliger van KWF Kankerbestrijding en ik verklaar hierbij geheel achter de doelstellingen van KWF te staan en heb de wil die doelstelling te realiseren door bij te dragen met mijn inzet.

Ik houd bij de uitvoer van mijn taken rekening met de doelstellingen van KWF en met de uitgangspunten van een gezonde leefstijl. Klinkt niet gek toch?!

KWF zal met grote zorgvuldigheid je persoonsgegevens verwerken conform ons privacy statement. Dit kun je raadplegen op de website.

Afhankelijk van de omvang van je inzet stellen wij een overeenkomst met je op.

Als vrijwilliger zet jij je vrijwillig in en dat betekent dat er geen financiële beloning plaats zal vinden. Jouw vrijwillige inzet is van groot belang!

We sluiten daarom met elkaar geen arbeidsovereenkomst in de zin van het Burgerlijk Wetboek en jouw inzet is geen dienstbetrekking in de zin van de Ziektewet.

Tijdens de uitvoering van je werkzaamheden mag je rekenen op voldoende begeleiding vanuit KWF Kankerbestrijding. We stemmen graag met je af wat je precies gaat doen en wat jij van ons en wij van jou kunnen verwachten.

Als je reiskosten moet maken, mag je deze, graag wel even in overleg, declareren. Voor autokilometers is er een vergoeding van €0,19 per kilometer beschikbaar en voor het openbaar vervoer mag je de reiskosten declareren. In de trein verwachten we dat je tweede klas reist.

KWF Kankerbestrijding heeft een aansprakelijkheid- en een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Je  kan hierop beroep  doen indien je kan aantonen dat de schade is voorgevallen gedurende de tijd waarin je voor KWF Kankerbestrijding taken verrichtte en indien er geen sprake is van grove nalatigheid door jou als vrijwilliger, bij het ontstaan van de schade.

Overige bepalingen
Roken: KWF wil vanwege haar anti-rookbeleid en de duidelijke relatie die er is tussen roken en kanker nooit in verband worden gebracht met de tabaksindustrie. In verband met de voorbeeldfunctie van KWF Kankerbestrijding is het niet toegestaan om te roken tijdens de uitvoer van je taken.

Alcohol: gezien de tegenstrijdige belangen (alcoholpromotie vanuit de industrie versus alcoholmatiging vanuit KWF) wordt er vanuit KWF niet samengewerkt met de alcoholindustrie. Tijdens de uitvoer van jouw werkzaamheden verwachten we dat je geen alcohol nuttigt.